Transforming public procurement through AI

Hötorgsskrapan

Vill du veta hur mycket offentlig sektor köper från privata företag?

Vi har datan du behöver!

Tendiums databas innehåller leverantörsreskontra från majoriteten av Sveriges offentliga sektor som samlats in under fem års tid, vilket innebär att vi har en unik databas som består av stora mängder data. Den beskriver vad offentlig sektor köper in från privata företag. Vi kan göra både specifika analyser samt analyser på mer aggregerad nivå.
 
Vår data kan bearbetas för att beskriva allt från hur mycket respektive kommun köper in från småföretag till att specificera vilken bransch som offentlig sektor handlar mest från. Som leverantör kan du också se hur mycket dina konkurrenter har fått betalt för sina upphandlade tjänster. Du får helt enkelt en tydlig inblick i hur skattepengarna används
  • Betalningsdata från 500 upphandlande enheter - inkluderar kommuner, regioner och statliga myndigheter. Därutöver har vi data från Sveriges Allmännytta som bland annat inkluderar kommunala energi-och fastighetsbolag.
  • Datan sträcker sig 5 år tillbaka i tiden.
  • Vi har sparat totalbeloppet av varje enskild faktura vilket möjliggör granulära analyser.

Leverantörsreskontra är till stor hjälp vid konkurrentanalyser, grävande journalistik, för rapporter och statistik.
Här är några exempel på hur den kan användas. 

Vad är en leverantörsreskontra och hur kan den användas?

Varje enskild betalning en myndighet gjort till ett företag

En leverantörsreskontra är ett enkelt sätt att få en överblick över leverantörsfakturor. Den fungerar som en databas som innehåller en organisations utbetalningar till leverantörer. Tendium har begärt ut leverantörsreskontra från 500 upphandlande enheter 5 år tillbaka i tiden.

Tendium har tvättat datan för att göra den användbar på riktigt

Tendium har tvättat och strukturerat leverantörsreskontra för att göra den sanningsenlig och sökbar på riktigt. Vår databas innehåller upp emot 150 miljoner unika betalningar, tvättade och strukturerade.  

Formaten leverantörsreskontra levereras i när den begärs ut från myndigheter skiljer sig ofta åt.  Det gör det svårt att analysera mer än en myndighet i taget. Cirka 10-15% av utbetalningarna från leverantörsreskontra innehåller felaktiga organisationsnummer på grund av skrivfel när offentliga köpare skriver in betalningar i sina ekonomisystem. Om datan inte tvättas och struktureras blir den svår att analysera.

Se totalbelopp på varje faktura

Tendium har sparat leverantörsreskontra så totalbeloppet av varje enskild faktura visas. Det möjliggör både avancerade och granulära analyser som analyser på mer aggregerad nivå. Vi kan skära i datan för att förse er med den statistik och analys ni efterfrågar. 

Få en inblick i hur skattepengarna används

Leverantörsreskontra är resultatet av de produkter och tjänster som myndigheter upphandlar. Den ger en god inblick i hur Sveriges offentliga köpare använder våra skattepengar och hos vilka företag skattepengarna hamnar hos. 

Analysera företags försäljning mot offentlig sektor

Med leverantörsreskontra kan vi även analysera enskilda företag. Exempelvis kan vi få fram hur stor andel av ett företags omsättning som kommer från den offentliga sektorn, vilka myndigheter företaget har som kunder och hur mycket varje myndighet betalar företaget.

Ta del av unik data och statistik!

Är du intresserad av att veta hur leverantörsreskontra kan användas av ditt företag?

Skriv in dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så kontaktar vi dig.